Fungsi, Persamaan & Pertidaksamaan Kuadrat

Rumus ABC

Rumus: 

Akar-akar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$, di mana $a \neq 0,$ adalah :

$$x_{1,2} = \frac {-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

atau

$$x_{1,2} = \frac {-b \pm \sqrt{D}}{2a} \text{ di mana } D = b^2 - 4ac$$

 

Undefined
Subscribe to RSS - Fungsi, Persamaan & Pertidaksamaan Kuadrat