Online Calculator : Quadratic Formula

Untuk membantu penyelesaian persamaan kuadrat dalam bentuk $ax^2 + bx + c = 0$, berikut adalah calculator rumus ABC. Masukan nilai a, b, dan c di tempat yang tersedia, program akan menghitung akar-akar

a =

b =

c =